Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inovace DONEZu 19. 3. 2013

14. 7. 2018
Inovace DONEZu
19. 3. 2013
Ttuo zprávu jsem převzali z webových stránek ministerstva práce a sociálních věcí:
Systém DONEZ je realizován jako pilotní ověření opatření v souvislosti s dlouhodobým záměrem MPSV v boji s nelegální prací a za účelem zvýšení efektivity zprostředkování zaměstnání. Je realizován v rámci projektu „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ RČ: CZ.1.04/2.2.00/11.00013.
 
Zařazování uchazečů o zaměstnání do systému DONEZ
 
Při zařazování uchazečů o zaměstnání do systému DONEZ je postupováno individuálně a je vycházeno z následujících stanovených kritérií:
 
Zařazení uchazeče o zaměstnání do systému DONEZ zejména brání tyto skutečnosti:
⦁ nejedná se o uchazeče o zaměstnání, ale o jiný důvod evidence (zájemce o zaměstnání),
⦁ uchazeč o zaměstnání má zdravotní omezení v I. až III. stupni invalidity,
⦁ uchazeč o zaměstnání je v dočasné pracovní neschopnosti nebo jeho situace je obdobná OČR,
⦁ uchazečem o zaměstnání jsou těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,
⦁ uchazeč o zaměstnání pečuje o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II. až IV.,
⦁ uchazeč o zaměstnání je starší 55 let,
⦁ uchazeč o zaměstnání je zařazen do opatření nebo nástrojů APZ (např. poradenství, rekvalifikace, projekt ESF, pracovní rehabilitace),
⦁ uchazeč o zaměstnání byl již během evidence zařazen do systému DONEZ,
⦁ není-li zajištěna dobrá dopravní dostupnost a dobrá dopravní obslužnost (vzdálenost do 5 km, četnost dopravních spojů). Kontaktní místo veřejné správy se musí nacházet ve vzdálenosti do 5 km od bydliště nebo místa, kde se uchazeč o zaměstnání skutečně zdržuje. Zároveň musí být přihlédnuto i k samotné dopravní obslužnosti regionu a individuální situaci uchazeče o zaměstnání. Vzhledem k možnostem dopravy by systém neměl nadměrně z finančního hlediska zatížit uchazeče o zaměstnání.
Zvláštní pozornost při zařazování do systému DONEZ je dále věnována zejména rodičům pečujícím o děti do 10 let věku, osobám studujícím, osobám vykonávajícím práci na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Současný stav
 
S ohledem na vyhodnocení dosavadního průběhu systému DONEZ, obvyklý sezónní faktor, kdy dochází k útlumu prací v sezónně orientovaných odvětvích, např. ve stavebnictví, a skutečnosti, že do systému již v uplynulém období byli zařazeni uchazeči o zaměstnání, u kterých bylo možno předpokládat pravděpodobný výkon nelegální práce, dojde k útlumu (snížení) zařazování uchazečů o zaměstnání do systému DONEZ.
 

Ukončení projektu
 
Systém DONEZ realizovaný jako pilotní opatření v souvislosti s dlouhodobým záměrem MPSV v boji s nelegální prací a za účelem zvýšení efektivity zprostředkování zaměstnání skončí tak jak bylo plánováno v harmonogramu projektu Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR v průběhu měsíce září 2013.