Jdi na obsah Jdi na menu
 


Drábek „bojuje“ s nelegální prací – pro nezaměstnané zavádí povinnost hlásit se na poště 12. 7. 2012

14. 7. 2018

Drábek „bojuje“ s nelegální prací – pro nezaměstnané zavádí povinnost hlásit se na poště
12. 7. 2012
Drábek „bojuje“ s nelegální prací – pro nezaměstnané zavádí povinnost hlásit se na poště
Ministr práce a sociálních věcí J. Drábek přišel s dalším nápadem a tím je zavést pro nezaměstnané povinnost hlásit se v pracovní dny na pracovištích České pošty. Pokud se ptáte, proč zrovna na poště a nikoli na úřadech práce, odpověď je jednoduchá. V současné době probíhá jejich takzvaná reforma, což znamená, že z úřadů práce jsou propouštěni další úředníci/ce, kterých je tam už několik let beztak málo. Záměrem ministra Drábka je převést služby, jež úřady práce nyní poskytují, na agentury práce, kterým bude stát platit mnohem víc než personálu na pracovních úřadech. Ale zpět k původnímu tématu.
J. Drábek argumentuje tím, že je nutné nezaměstnané kontrolovat, zda nepracují na černo a proto je potřeba zaplatit České poště za to, že se tam budou lidé bez práce hlásit. Hlášení nezaměstnaného by mělo probíhat tak, aby dopředu nevěděl, v který den či hodinu se má na poštu k dalšímu přihlášení dostavit. Pro lepší představu: občan se obden či dokonce denně dopraví na poštu, tam si označí příchod a systém mu sám vygeneruje datum a hodinu další návštěvy. Poté se nezaměstnaný jednou za měsíc či za delší dobu, jejíž délka je odvislá od počtu úředníků, kteří na pracovních úřadech ještě zbudou, dostaví k řádné schůzce se svojí zprostředkovatelkou, která zjistí, jestli občan přicházel na poštu tak, jak měl. Podle současného ministra práce a sociálních věcí je to prý nejlepší způsob, jak bojovat proti práci na černo. V zemích na západ od nás na to jdou sice jinak, tam pravidelně kontrolují a postihují za nelegální práci hlavně nepoctivé firmy, ale Drábek má holt své vlastní metody práce. A co to bude znamenat pro nezaměstnané?
Zvýšení nákladů na dopravu – nezaměstnaný bude muset vynakládat naprosto zbytečně své skromné finanční prostředky, aby se dopravil na poštu a zpět.
Snadnější vyřazení z evidence úřadu práce - vzhledem k tomu, že podpora v nezaměstnanosti je nízká, nárok na ni je stále zpřísňován a mnozí nezaměstnaní nejen že ji nepobírají, ale nedostávají ani dávky v hmotné nouzi, tak reálně hrozí, že se občan nebude moci k přihlášení na poště z finančních důvodů dostavit. To bude mít za následek jeho sankční vyřazení z evidence nejméně na půl roku. Tímto mohou být postiženi hlavně nezaměstnaní z vesnic, kteří budou muset na poštu dojíždět do blízkého města.
Časová ztráta – nezaměstnaný ztratí zbytečně čas, který by mohl věnovat hledáním nové práce. J. Drábek sice údajně navrhuje, aby na poště byly zavedeny terminály s informacemi o volných pracovních místech, které nabízejí úřady práce, nicméně databáze s těmito informacemi je aktualizována jednou týdně a mnohokrát se stane, že aktualizace nové informace nepřinese, neboť úřad práce nová volná pracovní místa prostě nemá.
Omezení rekvalifikací a služeb poskytovaných nezaměstnaným – za to, že se nezaměstnaní stanou častými návštěvníky poštovních poboček, bude muset J. Drábek České poště zaplatit.
Finanční prostředky na to hodlá použít z Evropského sociální fondu EU. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky mají být použity na rekvalifikace a celkové řešení nezaměstnanosti, dá se předpokládat, že rekvalifikační kurzy a jiné programy pro občany bez práce, budou ještě méně dostupné než jsou nyní.
Kolize mezi pohovorem a nutností hlásit se na poště – v praxi může snadno dojít k časovému souběhu pohovoru s potencionálním zaměstnavatelem a nutností zajet na poštu a řádně se tam nahlásit. Co si asi pomyslí váš možná budoucí šéf, až mu řeknete: „Promiňte, pane inženýre, pozítří se opravdu nemohu účastnit druhého kola výběrového řízení, neboť dnes mi systém na poště vygeneroval další návštěvu právě na stejnou dobu, ve které se měla konat naše pracovní schůzka.“ Netřeba dodávat, že pokud dá nezaměstnaný přednost pohovoru před přihlášením se na poště, bude vyřazen z evidence úřadu práce.
Stigmatizace a ztráta ochrany osobnosti - nezaměstnaní se zřejmě budou hlásit u speciálních terminálů určených jen jim. Zaměstnanci pošty i právě přítomní zákazníci tudíž budou vědět, že občan právě sedící u tohoto terminálu nemá práci. Kromě toho hrozí zneužití osobních údajů, neboť zaměstnanci pošty budou znát i citlivá data, se kterými by jinak nepřišli vůbec do styku.
Omezení možnosti domluvit si lékařské ošetření - vzhledem k tomu, že nezaměstnaný nebude dopředu vědět, kdy se má uskutečnit hlášení na poště, nebude si moci ani naplánovat lékařské vyšetření. Drábek sice uvádí, že návštěva lékaře je omluvný důvod, nicméně lékař bude muset občanovi bez práce potvrdit, že u něj skutečně byl. Nabízí se otázka, na jakém formuláři. Zaměstnanci používají propustky, budou mít snad nezaměstnaní něco podobného?
Omezení volného pohybu a zásah do soukromí nezaměstnaného – v neposlední řadě si nebudou moci nezaměstnaní plánovat cestování a to se týká i cestování např. do blízkého města s cílem najít si tam práci. Povinné hlášení se totiž bude muset uskutečnit na poště v místě trvalého bydliště nebo v místě přechodného pobytu. Dojde také k výraznému zásahu do soukromí nezaměstnaných. Snadno může vzniknout situace, že si zaměstnaný občan v lednu zaplatí zájezd, jež se má uskutečnit v červnu: Pokud takový občan přijde o práci, nebude moci vycestovat a vnikne mu tak finanční újma.
Zavedením povinnosti pro nezaměstnané hlásit se na poště nedojde k omezení nelegální práce. Cílem ministra J. Drábka není potírat práci na černo, ale šikanovat nezaměstnané a znechutit je natolik, aby se z evidence úřadů práce raději odhlásili. Pokud tak učiní, vylepší se hrozivě vypadající statistiky MPSV o počtu lidí bez práce, kdy na jedno volné pracovní místo připadá zhruba 15 uchazečů. Ti nezaměstnaní, kteří nejsou na úřadu práce evidovaní, se však do statistik nedostanou, a o to právě jde. Bez evidence na úřadu práce ale nezaměstnaní nedostávají podpory a dávky v hmotné nouzi a o to jde ještě víc. Možná nejvíc jde ale o zvýšení zisku České pošty, která dostane dobře placenou zakázku hrazenou z peněz Evropského sociálního fondu. To, že tyto prostředky mají být použity na pomoc nezaměstnaným, zřejmě nikoho nezajímá.

Jana Richterová
občanské sdružení Akční spolek nezaměstnaných